Yükleniyor

8-9 Kasım 2019, Mersin HiltonSA

Davet Mektubu

Değerli Meslektaşlarım,

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin 21., çocuk nörolojisi bilim dalının 16. yaşını tamamladığı yılda bilim dalımız olarak Türkiye Çocuk Nörolojisi Derneği ile birlikte ulusal katılımlı bir kış sempozyumu düzenlemekteyiz. Sempozyum programını çocuk nörolojisi klinik pratiğinin en önemli konularından biri olan epilepsi teması oluşturmaktadır. Sempozyumumuzun hedef kitlesi çocuk nörolojisi yan dal asistanları ve uzmanları oluşturmaktadır. Yoğun bilimsel programımızın yorgunluğunu sosyal aktivitelerle hafifletmeye çalışacağız. Sempozyum düzenleme kurulu adına sizleri 8-9 Kasım 2019 tarihleri arasında Mersin’de yapılacak olan Mersin Çocuk Nöroloji II. Kış Sempozyumuna davet etmekten mutluluk ve onur duyuyorum.

Sempozyumumuz değerli konuşmacılar ve sizlerin katılımıyla güzelleşecektir. 8-9 Kasım 2019’da Mersin'de buluşmak dileğiyle.

Saygılarımla,

Prof. Dr.Çetin Okuyaz
Sempozyum Başkanı