Yükleniyor

8-9 Kasım 2019, Mersin HiltonSA

Bilimsel Program

8 Kasım 2019, Cuma
11.00-11.20 Açılış
Oturum 1
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Necdet Kuyucu, Prof. Dr. Deniz Yüksel
11.20-11.50 Nöbet ve epilepsinin patofizyolojisi Prof. Dr. Bülent Ünay
11.50-12.20 Epilepsi genetiği Prof. Dr. Semra Hız
12.20-12.50 SMA Tedavisinde Güncel Durum Prof. Dr. Haluk Topaloğlu
12.50-13.30 Öğle Yemeği
Oturum 2
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Gülhis Deda, Prof. Dr. Banu Anlar
13.30-14.00 Epilepsi ve nöbet sınıflamasının evrimi ve son epilepsi sınıflaması Prof. Dr. Ayşe Serdaroğlu
14.00-14.30 Semiyolojik nöbet sınıflaması Prof. Dr. Şenay Haspolat
14.30-14.50 Çay ve Kahve Molası
Oturum 3
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Şakir Altunbaşak, Prof. Dr. Dilşad Türkdoğan
14.50-15.20 Febril nöbetler ve ateşle ilgili epilepsiler Prof. Dr. Özlem Hergüner
15.20-15.50 YD nöbetleri Prof. Dr. Kıvılcım Gücüyener
15.50-16.10 Çay ve Kahve Molası
Oturum 4
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Ayşe Serdaroğlu, Prof. Dr. F. Müjgan Sönmez
16.10-16.40 Metabolik ve vitamin yanıtlı epilepsiler Prof. Dr. Kürşad Aydın
16.40-17.10 Otoimmünite, epilepsi ve otoimmün epilepsiler Prof. Dr. Banu Anlar
Sözlü Bildiriler
Oturum Başkanları: Doç. Dr. Mustafa Kömür, Doç. Dr. Mehmet Canpolat
17.10- 18.40 Bildiriler
Poster Bildiriler
Poster Başkanları: Doç. Dr. Pınar Gençpınar, Dr. Öğr. Üyesi. Gülen Gül Mert
17.10- 18.40 Bildiriler
9 Kasım 2019, Cumartesi
Oturum 5
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Özlem Hergüner, Prof. Dr. Şenay Haspolat
08.30-09.00 YD başlangıçlı epilepsi sendromları Prof. Dr. Sarenur Gökben
09.00-09.30 Süt çocukluğu başlangıçlı epilepsi sendromları Prof. Dr. Nihal Olgaç Dündar
09.30-09.50 Çay ve Kahve Molası
Oturum 6
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Kıvılcım Gücüyener, Prof. Dr. Sarenur Gökben
09.50-10.20 Çocukluk çağı başlangıçlı epilepsi sendromları Prof. Dr. Dilşad Türkdoğan
10.20-10.50 Ergenlik başlangıçlı epilepsi sendromları Prof. Dr. Sema Saltık
Sözlü Bildiriler
Oturum Başkanları: Doç. Dr. Mustafa Çalık, Doç. Dr. Olcay Ünver
10.50-12.00 Bildiriler
Poster Bildiriler
Poster Başkanları: Doç. Dr. Semra Saygı, Dr. Öğr. Üyesi Meltem Çobanoğulları Direk
10.50-12.00 Bildiriler
12.00-13.00 Öğle Yemeği
Oturum 7
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Güzide Turanlı, Prof. Dr. Faruk İncecik
13.00-13.30 Status epileptikus Prof. Dr. Serdal Güngör
13.30-14.00 Epilepsi ile sık karışan durumlar Prof. Dr. Ebru Petek Arhan
14:00-14:20 Çay ve Kahve Molası
Nestle Uydu Sempozyumu
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Kürşad Aydın
14.20-15.00 Epilepside beslenme, vitamin ve minerallerin rolü nedir? Prof. Dr. Hasan Tekgül
Oturum 8
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Hakan Gümüş, Prof. Dr. Semra Hız
15.00-15.30 Epilepside ilaç tedavi prensipleri ve farmakomekanistik yaklaşım Prof. Dr. Hasan Tekgül
15.30-16.00 Dirençli epilepside tedavi Prof. Dr. Hüseyin Per
16.00-16.20 Çay ve Kahve Molası
Oturum 9
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Çetin Okuyaz, Doç. Dr. Deniz Yılmaz
16.20-16.50 Epilepsinin davranışsal, bilişsel ve sosyal boyutu Prof. Dr. İlknur Erol
16.50-17.20 Epilepside mortalite ve SUDEP Prof. Dr. Ali Cansu
17.20-17.50 Akılcı ilaç (Antiepilektik İlaçlar ve İVİG Kullanımı) kullanımı ve epilepsi tedavisi Dr. Öğr. Üyesi Meltem Çobanoğulları Direk
17.50-18.00 Kapanış