Yükleniyor

8-9 Kasım 2019, Mersin HiltonSA

Bildiri Gönderimi

Online Bildiri Gönderimi

Bildiri Teslim Bilgileri

 • •   Bildirileriniz için son gönderim tarihi 16 Ekim 2019 Pazar, saat 23:59’dur
 • •   Bildiri gönderimi son bildiri gönderim tarihini geçmemelidir. Son bildiri tarihinden sonra gönderilen bildiriler kabul edilmeyecektir
 • •   Bildiriler sadece online gönderim modülü ile gönderilebilecektir. E-posta, faks vb. usullerle iletilen bildiriler değerlendirmeye alınmayacaktır
 • •   Sempozyumda sunulacak bildiriler deneysel çalışma, klinik çalışma ve özgün olgu sunumları şeklinde bilimsel gelişmeye katkıda bulunabilecek özellikte olmalı ve sonuç mesajı vermelidir
 • •   Sunum yapacak kişinin katılımcı olarak kayıt yaptırması gerekmektedir
 • •   Tüm bildiriler sempozyumdan sonra web sitesinde yayınlanacaktır
 • •   Tüm bildiriler bilimsel programda yer alacaktır; programda yer aldığı halde sempozyumda sunulmayan veya özeti zamanında teslim edilmeyen bildiriler sempozyum bildiri kitabında yayınlanmayacaktır
 • •   Bildiri özetleri Bilimsel Komite tarafından değerlendirilerek, kabul veya red mektupları başvuru sahiplerine iletilecektir. Bildirinin sunuş biçimi (sözel, poster) konusundaki son karar bilimsel komiteye aittir. Bildiri sahipleri bu konuda bilgilendirilecektir.

Sunum Hazırlama

 • •   Bildirilerin Türkçe olarak hazırlanması gerekmektedir.
 • •   Sunumu gerçekleştirecek kişinin iletişim bilgilerini eksiksiz yazmanız gerekmektedir.
  • - E-posta adresi
  • - Adres bilgileri
  • - Gün içerisinde ve akşam ulaşılabilecek telefon numaraları
 • •   Yazar ve diğer yazarların bilgileri detaylı olarak yer almalıdır.
  • - Tam olarak isim ve soyadı bilgileri
  • - Yazar ismi büyük harf ve küçük harf içermelidir. (A. Kaya)
  • - Kurum bilginiz; bölüm, enstitü / hastane, şehir, şeklinde olmalıdır.
 • •   Özet başlığınız 30 kelimeyle sınırlı olmalı ve sadece ilk harfi büyük yazılmalıdır. Başlıklarda kısaltmalar kullanılmamalıdır.
 • •   Özet içinde kısaltma kullanılması halinde, kısaltmanın açık adı parantez içinde belirtilmelidir. Uluslararası sistemdeki kısaltmalar dışındaki kısaltmalar kullanılmamalıdır.
 • •   Özette çalışmanın amacı ve kullanılan yöntemler kısaca belirtilmeli, bulgular yeterli sayısal ayrıntıyla birlikte özetlenmeli ve sunulan bulgular çerçevesinde sonuç açıklanmalıdır.
 • •   Özet; klinik çalışmalar için amaç, yöntem, bulgular, tartışma ve sonuç; olgu sunumları için giriş, olgu, tartışma ve sonuç başlıkları kullanılarak yazılmalıdır.
 • •   Özetin tamamı, başlık adı, yazarın adı, soyadı hariç olmak üzere 300 kelimeyi geçmemelidir (300 kelimeyi geçen sunumlar sistem tarafından kabul edilmeyecektir).
 • •   Bildiri göndermede kullanılan yazı karakteri Arial -11 Punto olarak tüm bildiriler için standartlaştırılmış olup, farklı yazı karakteri kullanılmaması gerekmektedir.
 • •   Bu maddelerden herhangi birine uymayan bildiri özeti, içeriğine bakılmaksızın değerlendirme dışı bırakılacaktır.
 • NOT : Yazınızın düzenlenmesinde, edit edilmesinde ve kelime hesaplamasında Office programları kullanmanızı öneririz. (Örnek: Word kelime işlemcisi vb.)

Poster Yazım Kuralları

 • •   Sunumu yapılmayan çalışmalar sempozyum özet kitapçığında yer almayacaktır.
 • •   Posterler 50 X 70 cm boyutunda hazırlanacaktır.
 • •   Sempozyum ve kurum logoları, posterin sağ veya sol köşesinde olabilir.
 • •   Poster başlığı 48 punto (ya da biraz daha büyük) yazı karakterinde ve koyu (bold) olarak yazılmalıdır. Poster başlığının iki satırı geçmemesine özen gösterilmelidir.
 • •   Yazar Ad(lar)ı 36 punto (ya da biraz daha büyük) yazı karakterinde ve koyu (bold) olarak yazılmalıdır.
 • •   Yazar adres(ler)i 36 punto (ya da biraz daha büyük) yazı karakterinde yazılmalıdır.
 • •   Tüm yazarların adı, soyadı ve adresleri belirtilerek posteri sunacak katılımcının ismi altı çizilerek vurgulanmalıdır.
 • •   Metin başlıkları 24 punto (ya da biraz daha büyük) yazı karakterinde ve koyu (bold) olarak yazılmalıdır.
 • •   Metin 24 punto (ya da biraz daha büyük) yazı karakterinde yazılmalıdır.
 • •   Posterde özet mutlaka yer almalıdır.
 • •   Hazırlanan poster özetinde araştırma veya olgu sunumu için Amaç, Gereçler ve Yöntemler, Olgu Tanımlanması, Bulgular, Sonuç başlıkları yer almalıdır.
 • •   Kaynaklara metin içinde isim, yıl ile atıf yapılmalı ve kaynakça bölümünde yer verilmelidir. Kaynaklar geçiş sırası ile verilmelidir.
 • •   Posterler organizasyon komitesince belirlenecek numaralandırılmış panolara, sunucuya belirtilen günlerde asılacaktır.
 • •   Poster sahipleri programda belirtilen gün ve saatlerde posterlerinin başında bulunacaklar ve çalışmaları konusunda bilgi vereceklerdir.